Stock Photo: Sermon on the Mount Giovanni Francesco B. Guercino (1591-1666 Italian)

Stock Photo: 900-9555 Sermon on the Mount
Giovanni Francesco B. Guercino (1591-1666 Italian)