Stock Photo: Apostle Thomas by Anthony Gruerio, 20th century art