Stock Photo: Cephalus & Aurora Nicolas Poussin (1594-1665 French) National Gallery, London