Stock Photo: Cephalus & Aurora Nicolas Poussin (1594-1665 French) National Gallery, London

Stock Photo: 900-837 Cephalus & Aurora
Nicolas Poussin (1594-1665 French)
National Gallery, London