Stock Photo: Springtime on the Farm Konstantin Rodko (1908-1995/Russian)

Stock Photo: 900-145396 Springtime on the Farm 
Konstantin Rodko (1908-1995/Russian)