Stock Photo: Joseph Reorganizes Egypt by Lawrence Alma-Tadema, (1836-1912)

Stock Photo: 900-1172 Joseph Reorganizes Egypt by Lawrence Alma-Tadema, (1836-1912)