Stock Photo: Atala (Eumaeus Atala)
Stock Photo: 837-2781 Atala
(Eumaeus Atala)