Stock Photo: GIARDIA LAMBLIA. GIARDIA LAMBLIA Giardia lamblia trophozoite, colorized SEM. Giardia lamblia also named Giardia intestinalis is a flagellate protozoa, strict anaerobe, parasite of the intestine in mankind and numerous mammals. It transmits giardiasis. Giardia lamblia Giardia Hexamitidae Diplomonadida Mastigophora Sarcomastigophora Protozoan Protista. This scanning electron micrograph SEM revealed some of the external ultrastructural details displayed by a flagellated Giardia lamblia proto