Stock Photo: TRICHOMONAS VAGINALIS. TRICHOMONAS VAGINALIS Trichomonas vaginalis optical microscopy, x 600. Parasite responsible for sexually transmitted diseases vaginitis, urethritis, trichomoniasis.