Stock Photo: Ringling Bros, The Four McCree's, poster, Nostalgia UK, 500