Stock Photo: Original Film Title: IT TAKES TWO. English Title: IT TAKES TWO. Film Director: ANDY TENNANT. Year: 1995. Stars: MARY KATE OLSEN; ASHLEY OLSEN.

Stock Photo: 4409-92209 Original Film Title: IT TAKES TWO. English Title: IT TAKES TWO. Film Director: ANDY TENNANT. Year: 1995. Stars: MARY KATE OLSEN; ASHLEY OLSEN.