Stock Photo: Flora (portrait of Saskia as Flora) , Fine Art