Stock Photo: James Stewart Mr. Smith Goes to Washington 1939