Stock Photo: Namibia, Namib-Naukluft National Park, Soussusvlei, Hot air balloon shadow on sand dunes