Stock Photo: India,Uttar Pradesh, Allahabad (Prayag), Kumbh Mela holy Festival, sadhu

Stock Photo: 4292-142042 India,Uttar Pradesh, Allahabad (Prayag), Kumbh Mela holy Festival, sadhu