Stock Photo: Fresco of Anastasias, Parecclesion, inside Chora Museum, also known as Kariye Muzesi, Edirnekapi, Istanbul, Turkey