Stock Photo: Mountain stream, Bicaz Gorge, Cheile Bicazului Hasmas, Southern Moldavia, Romania

Stock Photo: 4290-3232 Mountain stream, Bicaz Gorge, Cheile Bicazului Hasmas, Southern Moldavia, Romania