Stock Photo: Flock of Snow Geese take off en masse, Freezeout Lake, Montana, USA.
Stock Photo: 4288-1718 Flock of Snow Geese take off en masse, Freezeout Lake, Montana, USA.