Stock Photo: Koloseum Via Fori Imperiali, Street Fori Imperiali and Coloseum in Roma Italy

Stock Photo: 4286-63643 Koloseum Via Fori Imperiali, Street Fori Imperiali and Coloseum in Roma Italy