Stock Photo: England, Wiltshire, Stourton. View of the Pantheon across the lake in autumn at Stourhead Garden.

Stock Photo: 4282-30270 England, Wiltshire, Stourton. View of the Pantheon across the lake in autumn at Stourhead Garden.