Stock Photo: England, Wiltshire, Stourton. View of the Pantheon across the lake in autumn at Stourhead Garden.