Stock Photo: dog birth: kromfohrlander she-dog - carrying whelp in mouth ,
Stock Photo: 4279-41515 dog birth: kromfohrlander she-dog - carrying whelp in mouth ,