Stock Photo: China, Guangxi Province, Longsheng Dragons Backbone Rice Terraces near Guilin. Yao women in traditional clothing

Stock Photo: 4272-5065 China, Guangxi Province, Longsheng Dragons Backbone Rice Terraces near Guilin. Yao women in traditional clothing