Stock Photo: A lobelia (Lobelia deckenii spp keniensis) flourishes in snow on the upper slopes of Mount Kenya (17,058 feet). The range of this sub-species is restricted to the upper slopes of Mount Kenya, above 10,500 feet.

Stock Photo: 4272-17098 A lobelia (Lobelia deckenii spp keniensis) flourishes in snow on the upper slopes of Mount Kenya (17,058 feet).  The range of this sub-species is restricted to the upper slopes of Mount Kenya, above 10,500 feet.