Stock Photo: Our Lady Of Sorrows by Perugino, Tempera on panel, circa 1470, circa 1450-1523, Italy, Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria, 128x165

Stock Photo: 4266-6081 Our Lady Of Sorrows by Perugino, Tempera on panel, circa 1470, circa 1450-1523, Italy, Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria, 128x165