Stock Photo: Portrait of Vasili Polenov by Ilya Yefimovich Repin, oil on canvas, 1877, 1844-1930, Russia, Moscow, State Tretyakov Gallery, 80x65