Stock Photo: Eastern Bluebird male in Dwarf Korean Lilac (Sialia sialis) Marion Co., Illinois (Syringa meyeri 'Palibin')

Stock Photo: 4179-4355 Eastern Bluebird male in Dwarf Korean Lilac (Sialia sialis) Marion Co., Illinois (Syringa meyeri 'Palibin')