Stock Photo: E. Bluebird Male on Hollyhock, Marion Co., IL (Sialia sialis)