Stock Photo: Mountain Gorilla w/baby (Gorilla gorilla beringei) Virunga NP, Zaire

Stock Photo: 4179-22085 Mountain Gorilla w/baby (Gorilla gorilla beringei) Virunga NP, Zaire