Stock Photo: SE Lubber Grasshopper (Romalea microptera) Loxahatchee NWR, Florida

Stock Photo: 4179-17121 SE Lubber Grasshopper (Romalea microptera) Loxahatchee NWR, Florida