Stock Photo: Egypt, Aswan, Nile River, Agilkia Island, View of Temple of Philae
Stock Photo: 4168-8550 Egypt, Aswan, Nile River, Agilkia Island, View of Temple of Philae