Stock Photo: Egyptian Mummies, Metropolitan Museum of Art, Manhattan, New York
Stock Photo: 4055-4439 Egyptian Mummies, Metropolitan Museum of Art, Manhattan, New York