Stock Photo: Portrait of a senior woman smiling, San Diego, California, USA