Stock Photo: Roman fresco, Circa.60-50 BC, Italy, Pompeii, Villa of the Mysteries