Stock Photo: stetoscopio, euro e tastiera. euros, keyboard and stethoscope
Stock Photo: 3153-855231 stetoscopio, euro e tastiera. euros, keyboard and stethoscope