Stock Photo: Richard Milhous Nixon, 37th President of the United States, (1913-1994), USA