Stock Photo: Apotheosis of Aeneas Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770 Italian) Oil sketch

Stock Photo: 262-2033 Apotheosis of Aeneas 
Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770 Italian)
Oil sketch