Stock Photo: Apotheosis of Aeneas Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770 Italian) Oil sketch