Stock Photo: Lake of Fairies by Martiros Sarjan, 1906, 1880-1972, Private Collection

Stock Photo: 261-645 Lake of Fairies by Martiros Sarjan, 1906, 1880-1972, Private Collection