Stock Photo: Richard Milhous Nixon during his Vice-Presidency (1913-1994)

Stock Photo: 255-9897 Richard Milhous Nixon during his Vice-Presidency 
(1913-1994)