Stock Photo: Greta Garbo Actress (1905-1990)

Stock Photo: 252-388 Greta Garbo 
Actress (1905-1990)