Stock Photo: Greta Garbo 1926 Actress (1905-1990)

Stock Photo: 252-372 Greta Garbo
1926
Actress (1905-1990)