Stock Photo: Low angle view of people on a ski lift, Montafon, Vorlarlberg, Austria

Stock Photo: 2058-549105 Low angle view of people on a ski lift, Montafon, Vorlarlberg, Austria