Stock Photo: Mexico, Oaxaca, Jalapa, Mazateco woman during 'Santo Patrono' celebration

Stock Photo: 1916-6663 Mexico, Oaxaca, Jalapa, Mazateco woman during 'Santo Patrono' celebration