Stock Photo: Mission San Luis Obispo, City of San Luis Obispo, California, United States of America, North America
Stock Photo: 1890-99802 Mission San Luis Obispo, City of San Luis Obispo, California, United States of America, North America