Stock Photo: Papaver somniferum, Poppy, Opium poppy