Stock Photo: Young man wearing a plaid shirt in a backyard