Stock Photo: Glossy Ibis Plegadis falcinellus
Stock Photo: 1848-485200 Glossy Ibis Plegadis falcinellus