Stock Photo: Lukas Podolski, international soccer match Germany vs. Malta 3_0, Tivoli Stadium, Aachen, North Rhine_Westphalia, Germany, Europe