Stock Photo: Town Hall, Town Hall Square, Freiburg im Breisgau, Baden_Wuerttemberg, Germany, Europe