Stock Photo: Holy lake Dudh Pokhari near Gokyo and Pharilapche6017, Sagarmatha National Park, Khumbu, Nepal