Stock Photo: Woman on Concrete Staircase

Stock Photo: 1828R-52634 Woman on Concrete Staircase