Stock Photo: The Westin Hotel, Gurgaon, India. Architect: Studio U+A, 2010. Exterior detail.
Stock Photo: 1801-74079 The Westin Hotel, Gurgaon, India. Architect: Studio U+A, 2010. Exterior detail.